Soukromý rybářský revír Jinín - Rybářský ráj Jinín

Fotografie Vašich úlovků prosím zasílejte na adresu: ryby@rybarskyraj-jinin.cz. Rádi je zde postupně vystavíme.
Pokud víte váhu, cm a datum prosím připiště k fotografii.

 

Nabízíme možnost rybaření na 3 tříhektarovém rybníku plné sladkovodních ryb a trofejních úlovků.

Rybařit můžte o víkendu od 6.00 - 20.00 hod. V pracovní dny dle tel. domluvy.  
Noční rybolov zakázan !!! Zákaz chytání dravých ryb.

Rybařit můžete pouze s platnou povolenkou, kterou Vám vystavíme po příjezdu.
Jakékoliv porušení rybářského řádu se trestá okamžitým odebráním povolenky a odejetí z areálu. 

Cena jednodenní povolenky je 400,-  Kč.

Více informací a rezervace na tel: 737 767 801 - Václav Chmelec

VÝŇATEK Z RYBÁŘSKÉHO ŘÁDU:

Lovící rybář je povinnen mít u sebe platnou povolenku, dodržovat rybářský řád vyvěšený na informační tabuli, poslouchat pokyny majitele, zástupce, Rybářské stráže a Policie ČR.

Po ukončení odevzdat vyplněnou povolenku do schránky na vývěsce.

Tato povolenka je nepřenosná na jiné osoby. Rybolov je povolen na dva pruty a je povinnost používat podběrák, podložku na ryby a pean! Denně je povoleno si ponechat 1 kus ryby, která dosahuje určenou míru.

Za smluvní cenu je možné od majitele odkoupit další ryby. Ve vezírku s kruhy může být uložena pouze jedna ryba dosahující určenou míru.

Doba lovu, pokud není s majitelem dohodnuto jinak, je od 6.00 – 20.00 hod!

Pro vláčení platí ustanovení vyvěšené v rybářském řádu na nástěnce.

Při nedodržování těchto pokynů nebude příště povolenka vystavena!

                                         

URČENÉ MÍRY:

Amur bílý – 60 cm
Lín obecný – 25 cm
Maréna – 25 cm
Sumec velký – 70 cm
Úhoř říční – 45 cm
Tolstolobec – 60 cm
Kapr obecný – 40 – 60 cm

JESETER JE HÁJEN CELOROČNĚ !!!

Kapra většího než 60 cm a ostatní trofejní ryby šetrně vraťte zpět!                                                                
Ostatní ryby až do celkové váhy 5 kg.             

 

 

CARP MARATON 2014 - termín 29 - 31.8. 2014